Reklamacje i zwroty

Jakość jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli dostrzegliście jakiekolwiek niedoskonałości lub wady w naszym towarze - niezwłocznie je nam zgłoście. Dołożymy wszelkich starań, by usunąć ewentualne usterki.
 
Ustawa regulująca podstawy prawne i czas reklamacji: 
Na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr141, poz. 1176 z późn. zm.), w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, jako Klienci macie prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu towaru, pod warunkiem zawiadomienia nas o wadzie towaru, w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności z umową.

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE?
 
Na nasz adres: 
Piotr Jesionkiewicz ul. Emilii Plater 9/11 00-669 Warszawa

przyślijcie: wadliwy produkt, oryginał lub kopię paragonu zakupu tego produktu razem z krótkim opisem uszkodzenia, wady lub niezgodności produktu z oferowanym na naszej stronie.
W terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, otrzymacie od nas informację o wyniku jego rozpatrzenia. Roszczenia reklamacyjne zawsze rozpatrujemy nieodpłatnie. Jeśli wada wynika z naszej winy, zostanie ona niezwłocznie naprawiona i odesłana Wam, na nasz koszt. Jeżeli, jednak stwierdzimy, iż uszkodzenia powstały na skutek wadliwego użytkowania produktu, to poinformujemy Was o ewentualnych kosztach odpłatnej naprawy.

Ważne! Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, sprawdźcie uważnie, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu lub, czy nie zostało otwarte! Jeżeli tak się stało, to macie prawo odmówić odbioru przesyłki oraz w obecności kuriera DPD lub pracownika Poczty Polskiej spisać protokół uszkodzenia. Powiadomcie nas niezwłocznie o tym fakcie.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji znajdziecie w naszym Regulaminie.